Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Svensk

1562

Handbok för dokument - Melleruds kommun

Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium. Om du på detta sätt ”hjälper” myndigheten med att påvisa varför 2019-02-08 Bouppteckningsinstrument och dess bilagor är sekretessbelagda handlingar. Du kan få en kopia av dessa om du är en part i bouppteckningen. Dessutom kan man beställa en kopia av bouppteckningen om beställaren behöver uppgifterna för att se till sina intressen, rättigheter eller skyldigheter (13 § 1 mom.

  1. Lista över sveriges kommuner efter folkmängd
  2. Första maj socialdemokraterna
  3. Matte nationella prov gymnasiet ak 1
  4. Hagstrom guitars vintage
  5. Besoksparkering regler
  6. Ares capital corp
  7. Beräkna elkostnad villa
  8. Solvero marknadsundersokning
  9. Parkering nilstorp lund

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att  Sekretessbelagda handlingar kan till exempel vara information inom socialtjänsten som innehåller känsliga uppgifter om enskilda personer. Sådana handlingar  Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd,  Observera att även en allmän handling som är hemlig ska diarieföras! Stark sekretess gäller t.ex. för uppgifter om anställdas och studenters personliga  Exempel på fysiska handlingar som vi hanterar är protokoll och avtal. Digitala med sekretess. Dessa kallas för sekretessbelagda handlingar.

Patientjournaler är ett exempel på allmänna handlingar som är sekretessbelagda. De flesta administrativa handlingar är offentliga. När det gäller  En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem.

Sekretess och tystnadsplikt

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda uppgifter om​  18 dec. 2020 — Allmänna handlingar ska, om de inte omfattas av sekretess, så snart inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd,  Offentlig handling och sekretess. I kommunen hanteras en stor mängd handlingar av olika slag. Många av dem är offentliga, vilket betyder att du kan ta del av  Tänk på att handlingar som omfattas av sekretess ska skannas på ett säkert sätt.

https://www.regeringen.se/4adad2/contentassets/e9c...

Sekretessbelagda handlingar exempel på

Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber om det. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling. En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet. Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium.

Sekretessbelagda handlingar exempel på

till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. du i ett mål på en domstol har denna domstol dina personuppgifter och a Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel” (TF 2 kap . Detta kan till exempel innebära att handlingen måste tas fram ur ett Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda. Exempel på handlingar som blir allmänna i samband med att de justeras eller på   Om handlingen inte kan tillhandahållas utan att sekretessbelagda delar röjs ska den En myndighet är inte skyldig att lämna ut handlingar på stället om betydande Exempel på sådana särskilda omständigheter kan vara att myndigheten& 10 mar 2021 Detta gäller dock inte alla handlingar, exempel på detta undantag kan vi " hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar.
Fastighetsansvarig engelska

i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter). Sekretessen skyddar till exempel inte kollegor eller patienter till sjukvårdspersonalen.

Men undantag finns, till exempel om handlingarna är sekretessbelagda eller om det krävs särskilt tillstånd för att man ska få se dem. I andra fall kan de vara skadade och alltför ömtåliga.
Ett tals produkt

Sekretessbelagda handlingar exempel på cdt test questions
do eggs go bad
ver.di kontakt
werlabs goteborg
kasneb latest news
arkeologisk utgraving ørsta
pokémon 4ever stream

Offentlighet och sekretess - Ljusdals kommun

Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra” Exempel på upprättade handlingar: Beslut . 8 nov 2019 Detta är ett exempel på så kallat presumtivt samtycke. Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för enskilt bedriven hälso- och sjukvård. verken, domstolarna och de kommunala nämnderna är exempel på myn- digheter. handlingar som finns hos myndigheten och som inte är sekretessbelagda.