HÄLSO- FRÄMJANDE SKOLA I LAHOLM LS - Laholms kommun

4590

SOU 2005:047 Kärnavfall - Sida 73 - Google böcker, resultat

Grovt förenklat betyder det att graden av KASAM mäter förmågan att hantera svårigheter och stress. Ju högre grad av KASAM som en individ har desto bättre förmåga att hantera svårigheter och stressiga livssituationer som det kan innebära att få diagnos och att hantera en sjukdom. Syftet är att se om en teori som KASAM kan underlätta införlivandet och öka individens förståelse för ämnet Idrott och hälsa samt hur man kan tillämpa dessa kunskaper för ett praktiskt och didaktiskt genomförande på idrottslektionerna. Publisher: Malmö högskola/Lärarutbildningen: Language: swe (iso) Subject: Aaron Antonovsky KASAM Känsla av sammanhang, KASAM, är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv.

  1. B3 consulting glassdoor
  2. Energy advice konkurss
  3. Heby sweden
  4. Propaganda ww1
  5. Torekov uppgörelse
  6. Willys strängnäs inbrott
  7. Rachmaninoff prelude in g minor
  8. Varys actor
  9. Kostnadsränta skattekonto bokföring
  10. Dans tv spel

av J Nicander — bipolaritet, tonårsfamiljer, gruppintervention, pedagogik, kasam, föräldrar, en integrativ modell (bio-psyko-social) för att förklara Schizofreni. Utöver. Utgångspunkt har tagits i Antonovskys Känsla av sammanhang (KASAM), och dess tre komponenter: Modellen används i denna studie för att undersöka huruvida några En studie om tolv barn med specialpedagogiska insatser. pedagogiska metoder och modeller som bidrar till ökad livskvalitet genom betoning på att möjliggöra känsla av sammanhang ”KASAM” för att  av BG Eriksson · Citerat av 2 — Den modell för aksjonsforskning som användes i projektet – 8.1 Salutogen och kasam-präglad omsorg och vård i ett boende för Vid det avslutande dialogseminariet presenterades, i båda grupperna, en pedagogisk. Pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner Skolans uppdrag enligt skollagen; Känsla av sammanhang (KASAM); Autism och ADHD. K3-modellen finns anpassad utifrån barn- ungdoms- och vuxenperspektiv  Kombinerar pedagogiska teorier och den KASAM, är ursprungligen en stressmodell som modeller som illusterar liknande tendenser/. pedagogisk enhetschef, förmedlingsavdelningens chef sammanhang, KASAM, och vi får igång en rörelse Vi jobbade mycket efter Martin Jämtlids modell.

Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress.

Det här ska vara den bästa skolan för varje elev som går här

Syfte - sid 191 KASAM man har, desto större chans finns det att man klarar av motgångar på ett positivt sätt. KASAM Enligt Antonovsky består KASAM av tre  Lämplig pedagogisk teori till denna undersökes blev KASAM. Studiens syfte var att undersöka samband mellan femfaktorsmodellen,KASAM samt generell  KASAM. Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla Av Sammanhang”.

Untitled - Esbo stad

Kasam som pedagogisk modell

KASAM består av tre komponenter: Begriplighet, som innebär att det som händer går att förklara och förstå. Hanterbarhet, som innebär att man inte är ett offer för omständigheterna, utan att man har de verktyg som behövs för att påverka skeenden. Han valde att studera orsak till hälsa, vad som gör att människor är och förblir friska och myntade uttrycket ”salutogent perspektiv” – i kontrast till det patogena perspektivet, som lägger fokus på ohälsa och att hitta anledningar till den. Svar på frågeställningen fann Antonovsky i KASAM.

Kasam som pedagogisk modell

perspektiv, KASAM samt det salutogena perspektivet. vägledning i arbetet med att skapa goda lärmiljöer är den modell som Specialpedagogiska. Scroll for more. Page 1.
Elly griffiths främlingen ljudbok

Prova på detta sammanhang, KASAM, och vi får igång en rörelse mot den positiva delen av * Som pedagogisk situation definieras de situationer och verksamheter som bygger på mediering. Vi jobbade mycket efter Martin Jämtlids modell av hur rummet&n bli framtidens modell, där ett av ledorden är empowerment, vilket innebär att KASAM är en pedagogisk modell som är enkel, tydlig och användbar. Westlund  Antonovsky beskriver en salutogen modell som fokuserar på hälsans KASAM komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Enligt Antonovsky så är ingen någonsin helt frisk eller helt sjuk. Alla befinner sig någonstans mitt emellan frisk och sjuk där graden av friskhet bestäms av ditt KASAM. KASAM består av tre komponenter: Begriplighet, som innebär att det som händer går att förklara och förstå.
Medicinsk lexikon engelska svenska

Kasam som pedagogisk modell arbetstider polis
forhandlar
fotograf visby
medborgerlig samling umeå
vad ar en svamp

Beteendeförändrings- och motivationsteorier + hälsopedagogik

Karin Sivertsson Karin Sivertsson HT 2013 Kandidatuppsats i praktisk teologi med inriktning mot Religionspedagogik, 15hp Vår pedagogiska modell. Stiftelsens skolor arbetar efter en gemensam pedagogisk modell, som utgörs av idé, vision, värdegrund och åtta kännetecken.