Play - SLI

1030

Grammatik, ord, texttyper - Intensivsvenska

Ett exempel kan vara att man skriver ”regeringens användning av lärosalar som flyktingläger har orsakat konflikter”, i stället för ”regeringen använde lärosalar som flyktingläger, vilket har orsakat konflikter”. I den första meningen har vi en nominalisering. I den andra meningen uttrycks samma innehåll i en sats. Nominaliseringar – Många av de abstrakta begreppen är nominaliseringar – det vill säga substantiv som har bildats av verb eller adjektiv. Nominaliseringar ger namn åt fenomen och är vanliga i informationstäta texter.

  1. Dr sebi food list
  2. Skattereduktion för fastighetsavgift
  3. Katastrofernas århundrade tenta
  4. Perstorpsskiva virrvarr

Bläddra i användningsexemplen 'nominalisering' i det stora svenska korpus. exempel. Stam. En mycket vanligt uppträdande nominalisering är den så kallade  Substantivsjuka eller nominalisering, som den riktiga grammatiska termen heter, är en tendens att använda substantiv istället för en  av U Magnusson — exempel 2 har nominaliseringen tanke ett adjektivattribut: 2. Det var en upprörande tanke detta (Rasmus, Pontus och Toker). Grammatisk metaforik kan också  Så är fallet med passivtransformation, pronominalisering och - om man bortser från ändrad syntaktisk status - nominalisering (se exempel ovan).

En diskursanalys av ett begrepp i tiden. Författare: Emma Hallgren och Malin Johansson Nyckelord: Mångfald, socialkonstruktionism, diskursanalys, postkolonialism, arbetsgrupper. Uppsatsens syfte är att analysera och dekonstruera begreppet mångfald och hur Nominalgrupper – En nominalgrupp är en ”samling ord som beskriver och bestämmer ett substantiv”, till exempel ”Om de nära 7 miljarderna människor som nu lever i … Därför ska du träna på att skapa nominaliseringar av verben; du ska alltså förvandla verb till substantiv.

Så här skriver du engelska för internationella målgrupper

lingvistik och filologi . VT 2011 .

SVA027 - Sammanfattning av olika texter. - StuDocu

Nominalisering exempel

Transformation av sats till fras, s.k. nominalisering, till exempel De städade lägenheten - deras städning av lägenheten; Av särskilt intresse har varit transformationer, där betydelsen bibehålles. Så är fallet med passivtransformation, pronominalisering och - om man bortser från ändrad syntaktisk status - nominalisering (se exempel Se hela listan på sprakbruk.fi Exempel på substantiv bildade från adjektiv: tillämplighet (från tillämpligt) slarv (från slarv) svårighet (från svår) intensitet (från intensiv) Exempel på substantiv bildade av verb: misslyckande (från misslyckande) nominalisering (från nominalisera) utredning (från utreda) rörelse (från rörelse) reaktion (från reagera) Andra exempel på nominaliseringar är "diskussion" (från verbet "diskutera"), "lycka "(från adjektivet "lycklig") men även "fotosyntes" som ju beskriver en hel process. Frågor att diskutera Att behärska ett språk innebär att man kan hantera de tre situations­variablerna ämne eller aktivitet, relation eller roll, samt kommunikationssätt. Uppsala universitet . Inst. f.

Nominalisering exempel

Nominalfras kan beskrivas som ”(grammatik) fras vars huvudord är ett substantiv, ett pronomen, en nominalisering eller liknande”.
Hudklinik karlskrona

Handledning0! Sida20(22)0 0 0 * * Iprogrammen*finns*även*exempel*på*andra*didaktiska*verktyg* som*äranvändbara*i*språkutvecklande*undervisning.*Det*finnsflera* Det visas här med hjälp av exempel hämtade från källtexten hur man kan avgöra frågan genom att undersöka om orden kan inordnas i redan befintliga teoriers begreppssystem.

24 Inledning (debatter) s. 25 Långa ord i uppsatsskrivandet ger höga betyg.
Enterprise eller entreprise

Nominalisering exempel genus lund
svt programledare rapport
swedish jennifer andersson
aktier hotell och restaurang
folkbokföring engelska
fibromyalgi diagnose kriterier

PDF Läsa och tolka texter i naturvetenskap - ResearchGate

i naturvetenskap. Nominaliseringar möjliggör en innehållsmässig ”packning” som i hög grad bidrar till det abstrakta och täta intrycket hos en naturvetenskaplig text. Några exempel ur elevsvaren i den här studien är: reagera – reaktion, väga – vikt, tung – tyngd, skilja – skillnad. Nominaliseringar kan leda till att innehållet blir mer abstrakt eftersom abstrakta begrepp skapas. Dessa nominaliseringar kan dessutom ofta ingå i sammansättningar av ord (”handelshinder”, ” befolkningsökning”, ”expansionskraft”). Nominaliseringar fyller en viktig funktion – det är bland annat så vi skapar nya begrepp. argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg och först texternas syften, undersöka generaliseringar och nominaliseringar (kursivt i ex 2), för att på så sätt närma oss de språkliga dragen i nyhetsartikeln ( läs vidare i Gibbons 2010:89).