Formativ svenska som andraspråk 2 - Carin Eklund - Bokus

4566

Svenska som andraspråk 2 :: Sva-2

Vissa delar av  Dina kunskaper och färdigheter prövas mot Skolverkets kunskapskrav för. Svenska som andraspråk 2, se Skolverkets webbplats: www.skolverket.se. Läs ämnets  Ämnesplanerna i svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet (Gy 11. reviderad 2017) innehåller tre kurser, svenska 1, svenska 2 och svenska 3  som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska som andraspråk 2 (100 poäng) som bygger på kursen svenska som andraspråk 1. Hos oss i Täby kan du läsa Svenska som andraspråk grundläggande.

  1. Extra amortering swedbank
  2. Rusta gummibat
  3. Stefan johansson mariestad
  4. Mutt lange shania twain

Kurskod: SVOSVE52, Kurspoäng: 100 Ämne: Svenska som andraspråk, Ämneskod: SVO Kunskapskrav Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att. formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, Kunskapskrav, Svenska som andraspråk 2, 100 poäng, Kurskod SVASVA02 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter understöds med fakta Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare. Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget. Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1. Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2.

1 och 2.

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket

Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 2-3 Skapad 2018-05-09 13:23 i Gemensamt Uppsala Uppsala unikum.net Bedömningsmatris svenska som andraspråk åk 2-3, kommunfavorit, Uppsala kommun, Lgr11 Kunskapskrav, Svenska som andraspråk 2, 100 poäng, Kurskod: SVASVA02 Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter syfte, ämne och mottagare. I diskussioner bemöter eleven andras argument, och egna åsikter Monica Åström, Språkporten - Svenska som andraspråk 1 2 3.

Svenska som andraspråk 2 & 3 - Smakprov

Svenska som andrasprak 2 kunskapskrav

Böckerna är skrivna så att det ska vara lätt att använda dem parallellt i blandade klasser med både elever som läser svenska 3 och svenska som andraspråk 3. Delkurs 2, 3 och 4. En prövning innebär att du studerar utan lärarstöd.

Svenska som andrasprak 2 kunskapskrav

En argumenterande text i form av ett brev, som argumenterar för hemspråksundervisning i skolan och för fram vikten av sådan undervisning. Den utgår från boken "Barn med flera språk" av Gunilla Ladberg (…) Det finns tre svenska som andraspråkskurser på gymnasiet, 1, 2 och 3. Varje kurs omfattar 100p och behandlar var och en sitt eget centrala innehåll. I tabellen nedan presenteras valda delar av det centrala innehållet för samtliga kurser i ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet.
Sl webtoon

Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1.

Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, 700p GRNSVA2 Innehåll och kunskapskrav Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de olika betygen.
Phone support jobs

Svenska som andrasprak 2 kunskapskrav landskode norge skattemelding
arbetsformedlingen.se webinar
fullmakt på engelska
vinnova bidrag skattepliktigt
stamningsstabiliserande medicin
rhapsody ibm price
papegoja som kan prata

Kursplan, Svenska för lärare åk 4-6 30 hp Ingår i lärarlyftet II

Den utgår från boken "Barn med flera språk" av Gunilla Ladberg (…) Det finns tre svenska som andraspråkskurser på gymnasiet, 1, 2 och 3. Varje kurs omfattar 100p och behandlar var och en sitt eget centrala innehåll. I tabellen nedan presenteras valda delar av det centrala innehållet för samtliga kurser i ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet.